Gizalde - Gipuzkoako BoluntariotzaGizalde - Gipuzkoako BoluntariotzaHezkideDiputación Foral de Gipuzkoa
Boluntarioak behar ditugu

Elkarteek dituzten boluntariotza beharrak bidali daitezke formulario erraz hau beteta, gero, boluntario izan nahi duten pertsonei guk informazioa zabaldu ahal izateko.

Instrukzioak:

1-Elkartea: Irabazi asmorik gabeko elkaretaren izena adierazi.
2-Deskripzio txiki bat: Elkartearen helburuak laburbildu
3-Programa: Pertsona boluntarioak parte hartuko duen programaren izenburua
4-Ekintza boluntarioaren deskribapena: Pertsona boluntarioak ze ekintzak burutuko dituen adierazi
5-Egunak eta ordutegia:Markatu ezazu laukitxoa egunak eta ordutegiak pertsona boluntarioa eta elkartearen artean adostuko balira. Bestela azaldu programa aurrera eramango den egun eta ordu zehatzak.
6-Boluntarioaren perfila: Programara egokitzen den boluntarioaren perfila adierazi
7-Eskatzen diren datuak bete, elkarteko boluntarioen arduradunarekin kontaktuan jartzeko.

Entitatea
Entidad
Entitatearen deskripzio txiki bat
Pequeña descripción de la entidad
Egitaragua
Programa (1)
Boluntarioek egin beharreko lanen deskribapena
Descripción de la actividad a realizar por las personas voluntarias
Boluntarioren Perfila (Adina, ezagutza, jarrera, hizkuntza, ...)
Perfil del Voluntario (Edad, conocimientos, actitudes, idioma, ...)
Behar mota
Tipo de Necesidad

Premiazkoa / Urgente
Arrunta / Normal
Epe baterako / Temporal
Puntuala / Puntual

Epea Adierazi
Señalar plazo
Ekintza bat, eguna adierazi
Una actividad, concretar día

Difusio mota
Adierazi zein difusio mota erabiltzea nahi duzuen (bat baino gehiago aukeratu daitezke)

Tipo de difusión
Indicar el tipo de difusión que queráis que se utilice (se pueden elegir mas de uno)

Elkarrizketa pertsonala / Entrevista Personal
Unibertsitatea: informazio puntuak / Puntos Informativos Universitarios
Web guneko espazioan / Espacio Web
Gizaldeko eskaparate eta tabloian / Escaparate y tablón de Gizalde

Egunak eta Ordutegia
Días y Horarios

Egunak eta ordutegiak pertsona boluntarioa eta elkartearen artean adostuko dira.
Los días y los horarios se acordaran entre la persona voluntaria y la asociación.

No


Zuen elkartean ziberboluntariotza edo boluntariotza ez presentziala egiteko aukerarik izango al litzateke? Zer motatako lanak?
En caso de tener días específicos y un horario establecido para el programa indicarlo.

Egun eta ordutegi zehatzak izanez gero adierazi zeintzuk diren.
¿Habría en vuestra entidad posibilidad de hacer cibervoluntariado o voluntariado no presencial? ¿qué tareas?
Udako hilabeteetan boluntarioen ekintzarekin jarraitzen al da ?
¿Los meses de verano se sigue con la actividad voluntaria?

No


-“Ezaugarri/ behar bereziak” dituzten pertsonek zuen elkartean lan boluntarioren bat egiteko aukerarik izan al dezakete?
¿Podría haber en vuestra entidad alguna labor voluntaria que pudiera ser realizada por personas con “características/necesidad especiales” ?

No


Harremanetarako pertsona
Persona de Contacto
Helbidea
Dirección
Telefonoa
Telefono
Emaila
Email
Ekintza boluntarioa burutuko litzatekeen helbidea
Lugar y localidad donde se realizaría la acción voluntaria
OharrakObservaciones
LEGE OHARRA: Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera (aurrerantzean, DBLO), jakinarazi nahi zaizu webgune honen bidez edo posta elektronikoen bidez ematen dituen datu pertsonalak GIZALDEren fitxategietan jasoko direla, horixe baita Fitxategiaren Erantzulea. Datu horiek noizbait erabiltzekotan, jasotako kontsultei eta eskaerei erantzuteko, zurekin harremanetan jartzeko, eskatutako zerbitzuen eta produktuen kudeaketa-lana egiteko erabiliko dira. Zure datu pertsonalak modu konfidentzialean tratatuko dira. Edonola ere, erabiltzaileak, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko edo tratamenduari aurka egiteko eskubidea du, horretarako gizalde@gizalde.com helbidera idatzi beharko du.
Gizalde
Gipuzkoako Boluntariotza
Autonomia, 19 bajo
20006 Donostia
Tfno. 943 428013
Email: gizalde@gizalde.com