Gizalde - Gipuzkoako BoluntariotzaGizalde - Gipuzkoako BoluntariotzaHezkideDiputación Foral de Gipuzkoa
Argitalpenak
Gizartean eta elkartasunean oinarritutako ekonomia: kontzeptuak, praktikak eta politika publikoak (gazteleraz)
Iturria:
HEGOA / EHU
Data:
Informazioa:
Deskargatu:
Zurrumurruen aurkako eragileentzako gida
Iturria:
Bartzelonako udala
Data:
Informazioa:
Nola egin aurre kultur aniztasunaren inguruko zurrumurru eta estereotipoei Bartzelonan (dokumentua gazteleraz)
Deskargatu:
Gipuzkoako desgaitasun fisikoa duten pertsonen egoera eta beharrizanei buruzko azterketa-diagnostikoa
Iturria:
Elkartu
Data:
2015
Informazioa:
Deskargatu:
Parte-hartze soziala eta boluntariotza. Joera berrien diagnostikoa eta identifikazioa , udal azterketa kualitatibo batetik abiatuta EAE-ko hiru eremutan
Iturria:
Eusko Jaurlaritza
Data:
2015
Informazioa:
Ikerketa honen helburua, hortaz, bikoitza izango da. Batetik, ikerketa kualitatibo bat egitea, boluntariotzako eta parte-hartze sozialeko moduen aniztasuna sakon aztertuko duena eta partehartze horren arrazoiak, garatutako funtzioak eta parte-hartzea sustatzen edo eragozten duten faktoreak aztertuko dituena. Horretarako, gizartearen eta demografiaren, gizartearen eta ekonomiaren, nahiz gizartearen eta etxebizitzaren arloko profil desberdinak dituzten hiru euskal udalerritako errealitatea landuko da.
Deskargatu:
Gizarte eraldaketarako komunikAKZIOA
Iturria:
Calcuta Ondoan
Data:
2017ko otsaila
Informazioa:
Deskargatu:
Gazteak eta parte-hartzea. Gazteen parte-hartzeari buruzko ikerketa
Iturria:
EGK
Data:
2013ko abendua
Informazioa:
Dokumentu honek Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak 2013ko bigarren seihilekoan burututako partehartzeari buruzko Ikerketaren (Ikerketa 2013, I2013) ibilbidea eta ondorioak jasotzen ditu.
Deskargatu:
Dabilen harriari goroldiorik ez. Militantziaz eta horizontaltasunaz hausnartzen
Iturria:
Joxemi Zumalabe Fundazioa
Data:
2014ko apirila
Informazioa:
“Eskuartean duzun liburu hau pertsona askorenartean idatzitako liburua da. Gauza aberasgarriadela pentsatzen dugu baina horrek gauzakadierazteko moduari zein idazteko estiloaridagokionez homogenoa ez den testua izateaere badakar. Hortaz testu heterogenoa da.Sarri formato idatziaren eremuan nagusi direnarauengatik, aniztasun hori lanketa eskasa eginizanaren adierazle izan ohi da. Kasu honetan aldiz,aniztasun hori parte hartu duten askoren artekoelkarlanaren fruitua da, eta horrela aldarrikatunahi izan dugu. Gutako bakoitzak adieraztekoera propioa du eta hala behar duela izanderitzogu. Gehiegizko borobiltze eta hizkuntzalandutik urrunduz, ulergarria suertatzea eta gurehizkuntzari ahal moduan zaintzea izan dugu ipar.Halan bazan ala ez bazan, sar dadila kalabazan.Gaizki esanak barkatu eta ondo esanak gozatu
Deskargatu:
Pobrezia, desberdintasunak, eta injustiziak: kausak eta arduradunak
Iturria:
Euskadiko GGKEen koordinakundea
Data:
2017
Informazioa:
Zein da zein? kanpainaren material hauek oinarri gisa hartuta unitate didaktiko bat eskeintzen dugu, bai hezkuntza formaleko (DBHko 2. zikloa eta batxilergoa) bai ez-formaleko 14 eta 18 urte bitarteko gazteei, gutxi gorabehera, bideratuta dagoena. Horren helburuak hauek dira:

-Hausnarketarako informazioa eta elementuak ematea pobreziari eta desberdintasunei; gerrei; eta migrazioei buruz;
-gai horien inguruan sentsibilizatzea eta kontzientzia hartzea, gizartea eraldatzeko dugun paper aktiboa geurea eginez;
-eztabaidatzeko eta iritziak elkarrekin trukatzeko gaitasunak sustatzea;
-emakumeen errealitatean eta bizipenetan genero-harremanen eraginari buruzko ikuspegi kritikoa egitea.
Deskargatu:
Finantzaz haratago. Repensando la educación financiera desde una perspectiva ética y parabancaria (gazteleraz)
Iturria:
Hainbat entitate
Data:
2017
Informazioa:
Deskargatu:
Zurrumurruak deusestatzeko jokoak. Zurrumurruak deusestatzeko estrategia jardueren eskuliburua
Iturria:
Bilboko udala
Data:
2017
Informazioa:
Eskuliburu honen helburua, zehazki, pertsona gazteekin esku hartzen duten talde profesionalei (hezitzaileak, irakasleak, tutoreak, etab.) erantzutea da, zurrumurruen aurkako ekintza eta dinamikak modu autonomoan garatu ahal izateko lanaren eta sozializazioaren espazio desberdinetan. Hala, eskuliburuan estrategiaren inguruko oinarrizko zenbait kontzeptu jaso dira, baita tresna praktiko eta dinamikoen aukeraketa bat ere, gazteen komunitatearekin aurrera eramateko.
Deskargatu:
Gure gizarte eta ekonomia ereduari bururz berriz pentsatzen
Iturria:
MGE Dosierrak - Mugarik Gabeko Ekonomilariak
Data:
2017
Informazioa:
Zibilizazio-krisiko garai batean bizi gara. Eremu sozioekonomikoan, gizartearen gehiengo handi baten bizi-baldintzen hondatze orokorrari aurre egin behar diogu. Ordezkaritza politikoaren krisi sakon baten aurrean gaude, eta haren duela gutxiko adierazpen batzuk eskuin-muturra, Trump boterera iristea edo Brexita dira. Eta hori guztia jadanik saihetsezina den kolapso ekologikoko testuinguru batean
Deskargatu:
Urritasuna duten pertsonek jasando eskola jazarpena ekiditeko gida (gazteleraz)
Iturria:
CERMI
Data:
2017
Informazioa:
Deskargatu:
Merkataritza eta kontsumo eredu justuak eta eraldatzaileak , tokiko eta global eremuan
Iturria:
EMAÚS
Data:
2017
Informazioa:
Aurkezten dugun ikerketa honek ekarpen bat egin nahi du gure laneko esperientzia bertatik, baita gure bazkideen esperientziatik ere, merkataritza eta kontsumoko eredu eraldatzaileak nolakoak izan behar dutenaren inguruan, tokiko eta global eremuan.
Deskargatu:
Gorroto diskurtsoari aurre egiteko gida (gazteleraz)
Iturria:
Fundación Secretariado Gitano
Data:
2017
Informazioa:
Deskargatu:
Ciberespect. Sarean eskuhartzeko ziberaktibistentzat eskuliburua (gazteleraz)
Iturria:
Hainbat entitate
Data:
2017
Informazioa:
Deskargatu:
Gizalde
Gipuzkoako Boluntariotza
Autonomia, 19 bajo
20006 Donostia
Tfno. 943 428013
Email: gizalde@gizalde.com