Gizalde - Gipuzkoako BoluntariotzaGizalde - Gipuzkoako BoluntariotzaHezkideDiputación Foral de Gipuzkoa
Argitalpenak
Gizartean eta elkartasunean oinarritutako ekonomia: kontzeptuak, praktikak eta politika publikoak (gazteleraz)
Iturria:
HEGOA / EHU
Data:
Informazioa:
Deskargatu:
Zurrumurruen aurkako eragileentzako gida
Iturria:
Bartzelonako udala
Data:
Informazioa:
Nola egin aurre kultur aniztasunaren inguruko zurrumurru eta estereotipoei Bartzelonan (dokumentua gazteleraz)
Deskargatu:
Gipuzkoako desgaitasun fisikoa duten pertsonen egoera eta beharrizanei buruzko azterketa-diagnostikoa
Iturria:
Elkartu
Data:
2015
Informazioa:
Deskargatu:
Parte-hartze soziala eta boluntariotza. Joera berrien diagnostikoa eta identifikazioa , udal azterketa kualitatibo batetik abiatuta EAE-ko hiru eremutan
Iturria:
Eusko Jaurlaritza
Data:
2015
Informazioa:
Ikerketa honen helburua, hortaz, bikoitza izango da. Batetik, ikerketa kualitatibo bat egitea, boluntariotzako eta parte-hartze sozialeko moduen aniztasuna sakon aztertuko duena eta partehartze horren arrazoiak, garatutako funtzioak eta parte-hartzea sustatzen edo eragozten duten faktoreak aztertuko dituena. Horretarako, gizartearen eta demografiaren, gizartearen eta ekonomiaren, nahiz gizartearen eta etxebizitzaren arloko profil desberdinak dituzten hiru euskal udalerritako errealitatea landuko da.
Deskargatu:
Gizarte eraldaketarako komunikAKZIOA
Iturria:
Calcuta Ondoan
Data:
2017ko otsaila
Informazioa:
Deskargatu:
Gazteak eta parte-hartzea. Gazteen parte-hartzeari buruzko ikerketa
Iturria:
EGK
Data:
2013ko abendua
Informazioa:
Dokumentu honek Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak 2013ko bigarren seihilekoan burututako partehartzeari buruzko Ikerketaren (Ikerketa 2013, I2013) ibilbidea eta ondorioak jasotzen ditu.
Deskargatu:
Dabilen harriari goroldiorik ez. Militantziaz eta horizontaltasunaz hausnartzen
Iturria:
Joxemi Zumalabe Fundazioa
Data:
2014ko apirila
Informazioa:
“Eskuartean duzun liburu hau pertsona askoren artean idatzitako liburua da. Gauza aberasgarria dela pentsatzen dugu baina horrek gauzak adierazteko moduari zein idazteko estiloari dagokionez homogenoa ez den testua izatea ere badakar. Hortaz testu heterogenoa da. Sarri formato idatziaren eremuan nagusi diren arauengatik, aniztasun hori lanketa eskasa egin izanaren adierazle izan ohi da. Kasu honetan aldiz, aniztasun hori parte hartu duten askoren arteko elkarlanaren fruitua da, eta horrela aldarrikatu nahi izan dugu. Gutako bakoitzak adierazteko era propioa du eta hala behar duela izan deritzogu. Gehiegizko borobiltze eta hizkuntza landutik urrunduz, ulergarria suertatzea eta gure hizkuntzari ahal moduan zaintzea izan dugu ipar. Halan bazan ala ez bazan, sar dadila kalabazan. Gaizki esanak barkatu eta ondo esanak gozatu
Deskargatu:
Pobrezia, desberdintasunak, eta injustiziak: kausak eta arduradunak
Iturria:
Euskadiko GGKEen koordinakundea
Data:
2017
Informazioa:
Zein da zein? kanpainaren material hauek oinarri gisa hartuta unitate didaktiko bat eskeintzen dugu, bai hezkuntza formaleko (DBHko 2. zikloa eta batxilergoa) bai ez-formaleko 14 eta 18 urte bitarteko gazteei, gutxi gorabehera, bideratuta dagoena. Horren helburuak hauek dira:

-Hausnarketarako informazioa eta elementuak ematea pobreziari eta desberdintasunei; gerrei; eta migrazioei buruz;
-gai horien inguruan sentsibilizatzea eta kontzientzia hartzea, gizartea eraldatzeko dugun paper aktiboa geurea eginez;
-eztabaidatzeko eta iritziak elkarrekin trukatzeko gaitasunak sustatzea;
-emakumeen errealitatean eta bizipenetan genero-harremanen eraginari buruzko ikuspegi kritikoa egitea.
Deskargatu:
Genero-iksupegia ekonomia sozial eta solidarioan: ekonomia feministaren ekarpenak
Iturria:
MGE
Data:
2017
Informazioa:
Dosier honetan aurkezten diren testuek norberaren ikuspegiak eta kokatutako esperientziak oinarri hartuta eraikitako begirada bat eskaintzen dute. Azaldutako ikuspegien eta errealitateen aniztasunaren bidez, agerian jarri nahi izan da beharrezkoa dela begirada feminista bat hartzea, eredu berri bat eraikitzeko, herri-jakintzetan, klasean, etnian eta lurraldean errotutako ekonomiak oinarri hartuta.
Deskargatu:
Gizalde
Gipuzkoako Boluntariotza
Autonomia, 19 bajo
20006 Donostia
Tfno. 943 428013
Email: gizalde@gizalde.com