Gizalde - Gipuzkoako BoluntariotzaGizalde - Gipuzkoako BoluntariotzaHezkideDiputaciĆ³n Foral de Gipuzkoa
Legeria
17/1998 LEGEA, ekainaren 25ekoa, Boluntarioei Buruzkoa
Iturri:
Eusko Jaurlaritza
Data:
1998 urtea
Informazioa:
Boluntariotzari buruzko 45-2015 legea, Espainiakoa
Iturri:
Espainiako Gobernua
Data:
2015
Informazioa:
Boluntariotzaren Euskal Estrategia 2013-2016
Iturri:
Boluntariotzaren Euskal Kontseilua
Data:
2014ko otsaila
Informazioa:
Dokumentu honek 2013‐2016 aldirako Boluntariotzaren Euskal Estrategia biltzen du, eta aurretik egindako Boluntariotzaren Euskal Planen jarraipena da. Aurrekari horiek gure Autonomia Erkidegoan ekintza boluntarioa sustatzeko politikak gidatu dituzte 2003tik. Oroz gain, euskal herritarren zati handi baten parte‐hartze altruista, antolatu eta solidarioak esan nahi duen ezinbesteko gizarte‐eginkizuna sustatu eta horri balioa ematearen aldeko apustua da.

ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO 2013-2016

7/2007 LEGEA, ekainaren 22koa, Euskadiko Elkarteei buruzkoa
Iturri:
Eusko Jaurlaritza
Data:
2007 urtea
Informazioa:
30/2003 DEKRETUA, otsailaren 18koa, Boluntariotzaren Euskl Kontseiluaren funtzionamenduari buruzkoa
Iturri:
Eusko Jaurlaritza
Data:
2003 urtea
Informazioa:
169/2000 DEKRETUA, irailaren 1ekoa, Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorraren funtzionamendu araudia onartu eta boluntariotzari buruzko zenbait alderdi arautzen dituena
Iturri:
Eusko Jaurlaritza
Data:
2000 urtea
Informazioa:
12/1994 LEGEA, ekainaren 17koa, Euskal Autonomi Elkarteko Fundazioei buruzkoa
Iturri:
Eusko Jaurlaritza
Data:
1994 urtea
Informazioa:
100/2007 DEKRETUA, ekainaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren Erregelamendua onartzen duena
Iturri:
Eusko Jaurlaritza
Data:
2007 urtea
Informazioa:
101/2007 DEKRETUA, ekainaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren Erregelamendua onartzen duena
Iturri:
Eusko Jaurlaritza
Data:
2007 urtea
Informazioa:
1/2007 LEGEA, otsailaren 22koa, Garapenerako Lankidetzari buruzkoa
Iturri:
Eusko Jaurlaritza
Data:
2007 urtea
Informazioa:
6-2016 LEGEA, maiatzaren 12koa, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzkoa.
Iturri:
Eusko Jaurlaritza
Data:
2016ko maiatza
Informazioa:
Lege honen xedeak honako hauek dira: lehenik, hirugarren sektore soziala eratzea eta bere ezaugarriak ezartzea, hura osatzen duten erakunde eta sareen bitartez; bigarrenik, erakunde eta sare horiek indartzeko neurriak hartzea eta sustatzea; hirugarrenik, erakundeen lankidetza eta elkarlana bultzatzea, elkarrekiko eta sektore publikoarekin nahiz enpresekin izan beharrekoa; eta azkenik, sustatzea hirugarren sektore sozialak parte hartzea eta ekarpena egitea, orokorrean, esku-hartze sozialean, eta zehazkiago, esparru horrekin lotutako erantzukizun publikoko politika eta sistemetan.

LEGEA IRAKURRI HEMEN

Gizalde
Gipuzkoako Boluntariotza
Autonomia, 19 bajo
20006 Donostia
Tfno. 943 428013
Email: gizalde@gizalde.com